my.ablo-net.com

pomoc

centrum wsparcia

Oprogramowanie

SafeCom

SafeCom

Rozwiązania do druku podążającego i autoryzacji druku

  • Wydruk podążający
  • Autoryzacja wydruku
  • Zliczanie wydruków
  • Obsługa kart zbliżeniowych

SPrint Capture - Fleet Meter

SPC-FM

Rozwiązania do zliczania wydruków i alokacji kosztów

  • Zliczanie wydruków
  • Alokacja kosztów na MPK
  • Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi

SPrint Capture - Secure OS - Szyfrowanie wydruków

SPC-FM

Szyfrowanie wydruków - bezpieczeństwo

  • Szyfrowanie wydruków
  • Kompresja wydruku
  • Zliczanie wydruku

Copyright © 2011-2012 ablo-net.com. Wszystkie prawa zastrzeżone ablo-net