Zautomatyzuj procesy
za pomocą inteligentnych narzędzi.

Odkryj inteligentniejszy sposób przetwarzania dowolnego dokumentu i zarządzania obiegiem zadań związanych z drukowaniem.

Automatyzacja i bezpieczeństwo dokumentów

PRZEGLĄD

Odkryj inteligentniejszy sposób przetwarzania dokumentów

Nowoczesne organizacje w miejscu pracy wykorzystują przechwytywanie kognitywne do inteligentnej automatyzacji pozyskiwania, rozumienia i integracji wszystkich typów informacji w całej organizacji, w tym nieustrukturyzowanych danych w dokumentach biznesowych i wiadomościach e-mail. Dzięki inteligentnemu przetwarzaniu dokumentów, które łączy wielokanałowe przechwytywanie dokumentów i inteligentne rozpoznawanie znaków OCR, użytkownicy mają możliwość szybkiego i dokładnego przetwarzania dowolnego dokumentu.

MOŻLIWOŚCI

Wykorzystaj sztuczną inteligencję

Jedna platforma spełniająca Twoje potrzeby w zakresie drukowania i przechwytywania

W pełni zintegrowany pakiet do przechwytywania i przetwarzania dokumentów ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, pomaga osiągnąć nowy poziom wydajności procesów przechwytywania dokumentów i uniknąć kosztownych integracji.

Skaluj przechwytywanie informacji

Zautomatyzuj i przyspiesz procesy biznesowe dzięki wydajnej, elastycznej platformie, która zapewnia standardowy i spójny proces bezpiecznego przechwytywania wszystkich typów informacji i jest skalowalna w całej organizacji.

Maksymalizuj bezpieczeństwo

Zapewnij zgodność i zarządzanie informacjami w swoich przepływach danych. Zapewnij protokoły komunikacyjne, korzystaj z zaawansowanej ochrony informacji, takiej jak znak wodny i kontroluj pochodzenie produktu.
PRODUKTY

Rozwiązania do automatyzacji i bezpieczeństwa dokumentów

Kofax ControlSuite

Przekształć przechwytywanie dokumentów, zarządzanie drukowaniem i mobilne przepływy pracy w jeden, w pełni zintegrowany pakiet, zwiększając wartość inwestycji w urządzenia wielofunkcyjne.

Printix

Printix to SaaS (oprogramowanie jako usługa) do zarządzania drukowaniem w chmurze, który uwalnia korzyści płynące z nowoczesnego i bezpiecznego drukowania w miejscu pracy. Wyeliminuj serwery drukowania z sieci i stwórz bezpieczną, wydajną i zarządzaną w chmurze infrastrukturę drukowania.

Kofax AutoStore

AutoStore oferuje sposób centralnego zarządzania wszystkimi czynnościami związanymi z przechwytywaniem dokumentów i danych w dowolnym środowisku informatycznym przedsiębiorstwa.

Kofax Business Connect

Business Connect rozszerza procesy biznesowe, umożliwiając rozproszonym pracownikom bezpieczną i wydajną pracę za pośrednictwem jednego rozwiązania zwiększającego produktywność.